/deildir/Islenska2/myndir/FAsmall.jpg

Ísl 202

/deildir/Islenska2/hnappar/bokalistia.gif/deildir/Islenska2/hnappar/kennarara.gif/deildir/Islenska2/hnappar/athugaa.gif
/deildir/Islenska2/hnappar/stilfraedia.gif/deildir/Islenska2/hnappar/hugtoka.gif/deildir/Islenska2/hnappar/rituna.gif
/deildir/Islenska2/hnappar/kraekjura.gif

 

Bókalisti og markmið
Námsáætlun
Málfræði, setningafræði og stafsetning
Lokapróf

Glærur

Fjarnám

Ísl 202
Bókmenntir og málfræði

Undanfari: Ísl 102 Læsi, ritun, tjáning

Nemendur lesa texta frá ólíkum tímum. Áhersla er lögð á að greina hugmyndaheim og þjóðfélagsmynd sem þar birtist og tengja textana ritunarverkefnum og rökræðum. Málfarsleg einkenni texta skoðuð, einkum beygingar- og setningafræðileg atriði. Nemendur nái góðum tökum á rituðu máli, málfræði, stafsetningu og greinarmerkjum. Notkun tölvu, handbóka og annarra hjálpargagna þjálfuð.

Við lok áfangans skulu nemendur:

  • kunna helstu setningahluta og skil á aðal- og aukasetningum
  • geta notað setningafræði við stíllýsingu
  • kunna málfræði sér til gagns við stafsetningu
  • kunna greinarmerkjasetningu
  • geta notað stafsetningarorðabók
  • geta borið saman ólíka texta með tilliti til stíls þeirra
  • geta skrifað um hugmyndaheim og þjóðfélagsmynd sem birtist í bókmenntum sem lesnar eru
  • hafa fengið tækifæri til að tala og/eða lesa fyrir framan hópinn

 

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif

/deildir/spacer.gif